Phases of Mind
Cộng đồng Wellness - cảm hứng sống, phát triển bản thân

Cùng kết nối, chia sẻ và tỏa sáng

Mind Phases 

ở đâu đó các khuôn mẫu phải được phá vỡ...

Mind Phases trao bạn cảm hứng sống bất tận và công cụ để bạn:

Brown Vintage Photo Collage Facebook Post.png

mind phases

Self-Evolution

Học cách kết nối

cơ thể, tâm trí & trái tim

Nghệ thuật sống trong Zen & Thiền 

Cảm hứng sống & phát triển bản thân

Phá vỡ các mô thức đang kiềm hãm bạn

Chữa lành thương tổn & khép lại quá khứ

Om Shanti

Học cách tâm trí vận hành

Nhận biết và phá vỡ các định kiến, niềm tin hạn hẹp

Loại bỏ căng thẳng và cảm xúc tiêu cực

Làm chủ cảm xúc, nuôi dưỡng tình yêu thương và phát triển sức mạnh tinh thần

Phát triển lối sống chánh niệm

Đưa bạn trở về với khoảnh khắc hiện tại, hài hòa với sự sống

Học lại ngôn ngữ của cơ thể và trái tim. 

Phát triển trực giác, giúp bạn mở ra một chiều kích mới của thực tại. 

Mind Phases có thể truyển cảm hứng cho cuộc đời bạn như thế nào?

Moon Phases Educational Presentation.png

"Có 1001 cách để sống.

Có một cuộc đời mà ở đó bạn có thể tự do là chính mình "

Osho

hãy kết nối!

Đăng ký để nhận những bài viết về cảm hứng sống và các phương pháp luyện tập chánh niệm.

Cảm ơn bạn!