Kaizen - Mỗi ngày một chút thôi

Đã cập nhật: Th09 12

Kaizen (改善 / か い ぜ ん) là khái niệm tiếng Nhật về sự cải tiến liên tục và có nghĩa đen là “thay đổi để tốt hơn”. Nó đề cập đến bất kỳ hình thức phát triển nào , dù lớn hay nhỏ, một lần hoặc liên tục, nếu đó là một bước tiến, thì đó là kaizen.

Mặc dù nó chủ yếu được nhìn thấy trong triết lý kinh doanh của Nhật Bản, kaizen là một tư duy có thể được áp dụng ở bất cứ đâu để tập trung vào việc cải tiến dần dần để đạt được năng suất và hiệu quả.


Kaizen là vô tận, vì vậy đừng bao giờ ngừng cải thiện


Chu kỳ của hoạt động kaizen có thể được định nghĩa là, Lập kế hoạch → Làm → Kiểm tra → Hành động.

Nó có thể được chia thành sáu bước:

1. Chuẩn hóa

 • Thiết lập một quy trình và phương pháp tổ chức phù hợp với bạn. Để có năng suất tốt hơn, quá trình này cần được lặp lại.

2. Đo lường

 • Để thực hiện các thay đổi và cải thiện quy trình sáng tạo của mình, bạn cần đo lường kết quả của mình. Mất bao lâu để hoàn thành một nhiệm vụ sáng tạo? Khối sáng tạo bật lên ở đâu? Đo lường quy trình và tìm ra các mẫu để cải thiện năng suất

3. Đối chiếu

 • Khi thu thập thêm dữ liệu, bạn có thể so sánh kết quả và tìm thông tin chi tiết để cải thiện. Tìm các phương pháp mới để vượt qua các khối sáng tạo, tiết kiệm thời gian và cách cải thiện sức khỏe để có năng suất cao hơn.

4. Đổi mới

 • Khi bạn thấy các mô hình xuất hiện, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết để đổi mới. Hãy thử các phương pháp mới. Thay đổi không gian hoặc thời gian sáng tạo của bạn. Khám phá các tùy chọn mới và thử nghiệm với quy trình sáng tạo của bạn để tìm ra các lộ trình thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn để hoàn thành công việc.

5. Chuẩn hóa

 • Hiểu rõ hơn về các thử nghiệm đổi mới và quay lại và cập nhật quy trình của bạn cho dự án sáng tạo tiếp theo.

6. Lặp lại

 • Quay lại bước một và bắt đầu lại toàn bộ quá trình. Kaizen là một quá trình lặp đi lặp lại liên tục để tìm ra những cách thức mới để hoạt động hiệu quả và năng suất. Giống như khái niệm trong tâm trí của người mới bắt đầu, luôn có một cái gì đó mới để học hỏi và cải thiện.


BÀI HỌC SÁNG TẠO
 • Kaizen là vô tận, vì vậy đừng bao giờ ngừng cải thiện.

 • Quá trình sáng tạo là vòng tròn. Học hỏi từ quá khứ và cải tiến cho tương lai.

 • Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo. Tìm kiếm sự phát triển.

 • Tập trung vào khả năng đo lường và đánh giá tiến độ.

 • Đổi mới những cách mới và tốt hơn để đạt được kết quả tương tự.

Mind Phases

12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả